EKOSYSTEEMIT

Tuotekehitys Oy Tamlink on mukana monessa ekosysteemissä esimerkiksi kokoajan, koordinoijan tai kehittäjän roolissa. Tutustu käynnissä oleviin ekosysteemeihin, joiden toiminnassa Tamlink on mukana: 

Fima2.png

FIMA

Forum for Intelligent Machines ry, FIMA, on vuonna 2006 perustettu älykkäiden koneiden valmistajien, asiantuntijayritysten, järjestelmäintegraattoreiden sekä tutkimuslaitosten yhdistys ja verkosto. FIMA edistää, suuntaa ja käynnistää alan tutkimusta jäsentensä tarpeiden perusteella. 

Tamlinkin tytäryhtiö Innovaatio Oy Uusi Tehdas toimii FIMAn isäntäorganisaationa. Se on vahvasti mukana FIMAn toiminnassa kehittämässä, koordinoimassa ja hallinnoimassa FIMAn aktiviteettejä.

iaqe logo.png

IAQe

Indoor Air Quality Ecosystem IAQe on sisäilman laadun avoin yhteistyöalusta, joka yhdistää jokaisen sisäilman laadun kehittämisen osapuolet. IAQe:n tavoitteena on objektiivinen yhteistyö terveen sisäilman saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Yhteistyöalusta yhdistää useiden organisaatioiden osaamiset ja tarpeet muodostaen niistä isompia palvelukokonaisuuksia. 

Tuotekehitys Oy Tamlink toimii IAQe:n koordinaattorina. 

Nimetön suunn.malli.png

SMACC

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen yliopiston Älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä SMACC (Smart Machines and Manufacturing Competence Centre) on nopeita ratkaisuja, monipuolista huippuosaamista sekä laajan yhteistyöverkoston tarjoava ekosysteemi alan toimijoille. SMACCin teemoja ovat vaativa digitaalinen valmistus, digitaalinen suunnittelu ja mallinnus, digitaaliset palvelu, digitaalinen laadun hallinta, kunnossapito ja elinkaaren hallinta, ainetta lisäävä valmistus sekä robotiikka ja automaatio.

Tamlink Oy:n roolina SMACC yhteistyössä on toimia sopimuskumppanina SMACCin yritysprojekteissa. Tamlink osallistuu myös SMACCin yritysyhteistyön kehittämiseen, viestintään ja markkinointiin.