EU-HANKKEET

Tutustu käynnissä oleviin EU-hankkeisiin, joissa Tamlink on mukana:

 
F4E

Fusion for Energy (F4E) on Euroopan unionin ITER- ja fuusioenergian kehittämisen yhteisyritys. Maailman suurimmassa tieteellisessä yhteishankkeessa ITERissä pyritään demonstroimaan fuusio toteuttamiskelpoisena ja kestävänä energianlähteenä - F4E vastaa Euroopan osuudesta ITERissä. 

Tamlink kehittää ITERin vesihydrauliikalla toimivaa etäohjausjärjestelmää reaktoritoruksen sisällä toimivalle huoltorobotille. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä Fluiconnecto Oy:n, Tampereen yliopiston ja VTT:n kanssa.

International Business Powered by Talents -hanke tavoittelee Pirkanmaan alueen pk-yritysten uudistamisen, monipuolistumisen, kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämistä vahvistamalla yritysten innovointi- ja kansainvälistymiskykyä sekä julkisen sektorin palvelujen uudistumiskehitystä. Pk-yritysten uusien palvelujen kehittämiseen osallistuu kansainvälisiä kykyjä edistääkseen näkyvyyttään sekä osoittaakseen pätevyytensä ja asiantuntemuksensa pk-yrityksille. 

 

Tamlink Oy:n tytäryhtiö Innovaatio Oy Uusi Tehdas vastaa hankkeen osatoteuttajana Growthbuilders co-creation -jaksojen toteuttamisesta. 

F4E.jpg
 
POWER
ITER.jpg

POWER - Placement Opportunities with Entrepreneurial Reach on marraskuussa 2018 käynnistynyt ERASMUS+ hanke, jossa luodaan EU:n laajuinen digitaalinen alusta, joka keskittyy korkean vaikutuksen harjoittelupaikkojen tarjoamiseen opiskelijoille startupeissa. Digitaalinen alusta on suunnattu yliopistoille, opiskelijoille, inkubaattoreille ja startupeille. 

 

Tamlink Oy:n tytäryhtiö Innovaatio Oy Uusi Tehdas on vahvasti mukana hankkeen viestinnän, levittämisen ja jatkuvuuden toiminnoissa. Lisäksi Uusi Tehdas tarjoaa vahvaa osaamista alustan ja palvelun toteuttamiseen etenkin inkubaattorin näkökulmasta.