top of page
  • Tamlinkin ydintoimintaan kuuluu EU-projektien generoiminen, organisoiminen ja koordinoiminen.

  • Laajan verkostonsa ansiosta Tamlink on usein tärkeässä roolissa konsortion muodostamisessa. Riippuen projektin luonteesta, Tamlink voi toimia muun muassa projektipäällikkönä sekä huolehtia projektin hallinnollisesta puolesta, kuten esimerkiksi hakemuksista ja raportoinnista.

  • Usein Tamlinkilla on myös vahva rooli projektin tulosten disseminaation, viestinnän sekä tapahtumien ja workshopien toteuttamisessa.

  • Tamlink voi toimia EU-projekteissa myös kaskadirahoituksen hallinnoijana. Kaskadirahoitus tarjoaa mahdollisuuden lisätä projektin vaikuttavuutta sekä hankkia lisää osaamista projektin toteuttamiseen. Kaskadirahoitusta tarjoavat projektit jakavat tietyn määrän rahoituksesta kolmansille osapuolille (esimerkiksi startupit ja pk-yritykset) avointen hakujen kautta.

Tutustu käynnissä oleviin EU-hankkeisiin, joissa Tamlink on mukana:

markus-spiske-wIUxLHndcLw-unsplash.jpg

Fusion for Energy (F4E) on Euroopan unionin ITER- ja fuusioenergian kehittämisen yhteisyritys. Maailman suurimmassa tieteellisessä yhteishankkeessa ITER:ssä pyritään demonstroimaan fuusio toteuttamiskelpoisena ja kestävänä energianlähteenä – F4E vastaa Euroopan osuudesta ITER:ssä.

Tamlink kehittää ITER:n vesihydrauliikalla toimivaa etäohjausjärjestelmää reaktorioruksen sisällä toimivalle huoltorobotille.

Kehitystyötä tehdään yhteistyössä Fluiconnecto Oy:n, Tampereen yliopiston ja VTT:n kanssa.

F4E.jpg

POWER - Placement Opportunities with Entrepreneurial Reach on marraskuussa 2018 käynnistynyt ERASMUS+ hanke, jossa luodaan EU:n laajuinen digitaalinen alusta, joka keskittyy korkean vaikutuksen harjoittelupaikkojen tarjoamiseen opiskelijoille startupeissa. Digitaalinen alusta on suunnattu yliopistoille, opiskelijoille, inkubaattoreille ja startupeille. 

 

Tamlink Oy:n tytäryhtiö Innovaatio Oy Uusi Tehdas on vahvasti mukana hankkeen viestinnän, levittämisen ja jatkuvuuden toiminnoissa. Lisäksi Uusi Tehdas tarjoaa vahvaa osaamista alustan ja palvelun toteuttamiseen etenkin inkubaattorin näkökulmasta. 

POWER simple normal - semibold - extrabo
Anchor 1
Contact

Tahdotko kuulla lisää?

Ota yhteyttä!

Jari_Erkkilä_003_edited_edited.jpg
Jutta_Kannisto_005_edited.jpg

Jari Erkkilä

jari.erkkila@tamlink.fi

040 513 6917

Jutta Kannisto

jutta.kannisto@tamlink.fi

040 768 4214

europe-flag-4777467_1920.jpg
bottom of page