EU-projektit

christian-lue-C241mbgtgys-unsplash.jpg
flag_yellow_high.jpg

EU-projektit

Tamlinkin ydintoimintaan kuuluu EU-projektien ja -ohjelmien generoiminen, organisoiminen ja koordinoiminen.

Laajan verkostonsa ansiosta Tamlink on usein tärkeässä roolissa konsortion rakentamisessa. Riippuen projektin luonteesta, Tamlink voi toimia muun muassa projektipäällikkönä sekä huolehtia projektin byrokraattisesta puolesta, kuten esimerkiksi hakemuksista ja raportoinnista. 

Usein Tamlinkilla on myös vahva rooli projektin tulosten disseminaation, viestinnän sekä tapahtumien ja workshopien toteuttamisessa. 

Tamlink laajentaa toimintaansa myös osassa EU-projekteissa tarjottavan kaskadirahoituksen hallinnointiin. Kaskadirahoitusta tarjoavat projektit jakavat tietyn määrän rahoituksesta ulkopuolisille toimijoille avoimien tarjouspyyntöjen kautta.

 

Kaskadirahoitus tarjoaa mahdollisuuden lisätä projektin vaikuttavuutta sekä hankkia lisää osaamista. Rahoitusmekanismin tavoitteena on yksinkertaistaa hallintomenettelyjä luomalla kevyempi startup- ja pk-yritysystävällinen hakemusjärjestelmä.

Tamlinkin roolina on järjestää ja edistää avoimia ehdotuspyyntöjä sekä hallinnoida rahoituksen jakamista pk-yrityksille ja keskisuurille yrityksille sisältäen kaskadirahoituksen kolmansille osapuolille.

 

Tutustu käynnissä oleviin EU-hankkeisiin, joissa Tamlink on mukana:

Tutustu käynnissä oleviin EU-hankkeisiin, joissa Tamlink on mukana:

 
markus-spiske-wIUxLHndcLw-unsplash.jpg

Fusion for Energy (F4E) on Euroopan unionin ITER- ja fuusioenergian kehittämisen yhteisyritys. Maailman suurimmassa tieteellisessä yhteishankkeessa ITER:ssä pyritään demonstroimaan fuusio toteuttamiskelpoisena ja kestävänä energianlähteenä – F4E vastaa Euroopan osuudesta ITER:ssä.

Tamlink kehittää ITER:n vesihydrauliikalla toimivaa etäohjausjärjestelmää reaktorioruksen sisällä toimivalle huoltorobotille.

Kehitystyötä tehdään yhteistyössä Fluiconnecto Oy:n, Tampereen yliopiston ja VTT:n kanssa.

F4E.jpg

POWER - Placement Opportunities with Entrepreneurial Reach on marraskuussa 2018 käynnistynyt ERASMUS+ hanke, jossa luodaan EU:n laajuinen digitaalinen alusta, joka keskittyy korkean vaikutuksen harjoittelupaikkojen tarjoamiseen opiskelijoille startupeissa. Digitaalinen alusta on suunnattu yliopistoille, opiskelijoille, inkubaattoreille ja startupeille. 

 

Tamlink Oy:n tytäryhtiö Innovaatio Oy Uusi Tehdas on vahvasti mukana hankkeen viestinnän, levittämisen ja jatkuvuuden toiminnoissa. Lisäksi Uusi Tehdas tarjoaa vahvaa osaamista alustan ja palvelun toteuttamiseen etenkin inkubaattorin näkökulmasta. 

POWER simple normal - semibold - extrabo

Palvelukeskuksena SIX Manufacturing EDIH yhdistää kehitysmahdollisuudet, infrastruktuurit ja palvelut, jotka johtavat valmistavat pk-yritykset eteenpäin digitalisaatioreitillä teollisuusvetoisella tavalla.

 

Sustainable Industry X (SIX) -aloitteen pohjalta EDIH:llä on läheiset yhteistyösuhteet erilaisiin verkostoihin ja ekosysteemeihin sekä niin ikään esityslistat, projektit ja investointisuunnitelmat.


SIX Manufacturing EDIH -verkodyo koostuu Suomen edistyneimmistä valmistus- ja digitointiosaamisista, infrastruktuureista ja ekosysteemeistä. SIX Manufacturing EDIH on avoin foorumi, joka toivottaa uudet yhteistyökumppanit tervetulleeksi tekemään kestävästä valmistuksesta hyvinvoinnin kulmakivi.

isovihreääksä.png

Tahdotko kuulla lisää?

Ota yhteyttä!

Jari_Erkkilä_003_edited_edited.jpg
Jutta_Kannisto_005_edited.jpg

Jari Erkkilä

COO

jari.erkkila@tamlink.fi

040 513 6917

Jutta Kannisto

Projektipäällikkö

jutta.kannisto@tamlink.fi

040 768 4214

europe-flag-4777467_1920.jpg