top of page

EU-projektit

  • Tamlinkin ydintoimintaan kuuluu EU-projektien ja -ohjelmien generoiminen, organisoiminen ja koordinoiminen.

  • Laajan verkostonsa ansiosta Tamlink on usein tärkeässä roolissa konsortion rakentamisessa. Riippuen projektin luonteesta, Tamlink voi toimia muun muassa projektipäällikkönä sekä huolehtia projektin byrokraattisesta puolesta, kuten esimerkiksi hakemuksista ja raportoinnista. 

  • Usein Tamlinkilla on myös vahva rooli projektin tulosten disseminaation, viestinnän sekä tapahtumien ja workshopien toteuttamisessa. 

  • Tamlink laajentaa toimintaansa myös osassa EU-projekteissa tarjottavan kaskadirahoituksen hallinnointiin. Kaskadirahoitusta tarjoavat projektit jakavat tietyn määrän rahoituksesta ulkopuolisille toimijoille avoimien tarjouspyyntöjen kautta.

  • Kaskadirahoitus tarjoaa mahdollisuuden lisätä projektin vaikuttavuutta sekä hankkia lisää osaamista. Rahoitusmekanismin tavoitteena on yksinkertaistaa hallintomenettelyjä luomalla kevyempi startup- ja pk-yritysystävällinen hakemusjärjestelmä.

  • Tamlinkin roolina on järjestää ja edistää avoimia ehdotuspyyntöjä sekä hallinnoida rahoituksen jakamista pk-yrityksille ja keskisuurille yrityksille sisältäen kaskadirahoituksen kolmansille osapuolille.

Tutustu käynnissä oleviin EU-hankkeisiin, joissa Tamlink on mukana:

Anchor 1

Tutustu käynnissä oleviin EU-hankkeisiin, joissa Tamlink on mukana:

Contact
markus-spiske-wIUxLHndcLw-unsplash.jpg

Fusion for Energy (F4E) on Euroopan unionin ITER- ja fuusioenergian kehittämisen yhteisyritys. Maailman suurimmassa tieteellisessä yhteishankkeessa ITER:ssä pyritään demonstroimaan fuusio toteuttamiskelpoisena ja kestävänä energianlähteenä – F4E vastaa Euroopan osuudesta ITER:ssä.

Tamlink kehittää ITER:n vesihydrauliikalla toimivaa etäohjausjärjestelmää reaktorioruksen sisällä toimivalle huoltorobotille.

Kehitystyötä tehdään yhteistyössä Fluiconnecto Oy:n, Tampereen yliopiston ja VTT:n kanssa.

F4E.jpg

POWER - Placement Opportunities with Entrepreneurial Reach on marraskuussa 2018 käynnistynyt ERASMUS+ hanke, jossa luodaan EU:n laajuinen digitaalinen alusta, joka keskittyy korkean vaikutuksen harjoittelupaikkojen tarjoamiseen opiskelijoille startupeissa. Digitaalinen alusta on suunnattu yliopistoille, opiskelijoille, inkubaattoreille ja startupeille. 

 

Tamlink Oy:n tytäryhtiö Innovaatio Oy Uusi Tehdas on vahvasti mukana hankkeen viestinnän, levittämisen ja jatkuvuuden toiminnoissa. Lisäksi Uusi Tehdas tarjoaa vahvaa osaamista alustan ja palvelun toteuttamiseen etenkin inkubaattorin näkökulmasta. 

POWER simple normal - semibold - extrabo

Palvelukeskuksena SIX Manufacturing EDIH yhdistää kehitysmahdollisuudet, infrastruktuurit ja palvelut, jotka johtavat valmistavat pk-yritykset eteenpäin digitalisaatioreitillä teollisuusvetoisella tavalla.

 

Sustainable Industry X (SIX) -aloitteen pohjalta EDIH:llä on läheiset yhteistyösuhteet erilaisiin verkostoihin ja ekosysteemeihin sekä niin ikään esityslistat, projektit ja investointisuunnitelmat.


SIX Manufacturing EDIH -verkodyo koostuu Suomen edistyneimmistä valmistus- ja digitointiosaamisista, infrastruktuureista ja ekosysteemeistä. SIX Manufacturing EDIH on avoin foorumi, joka toivottaa uudet yhteistyökumppanit tervetulleeksi tekemään kestävästä valmistuksesta hyvinvoinnin kulmakivi.

isovihreääksä.png

Tahdotko kuulla lisää?

Ota yhteyttä!

Jari_Erkkilä_003_edited_edited.jpg
Jutta_Kannisto_005_edited.jpg

Jari Erkkilä

COO

jari.erkkila@tamlink.fi

040 513 6917

Jutta Kannisto

Projektipäällikkö

jutta.kannisto@tamlink.fi

040 768 4214

europe-flag-4777467_1920.jpg
bottom of page