top of page

Kampusklubi rakentaa siltoja yritysten ja yliopistoyhteisön rajapinnoille

Päivitetty: 14. marrask. 2023

Tampereen yliopiston kumppanuuspalvelupäällikkö Pasi Vakaslahti, Kampusklubin koordinaattori Elina Tiainen ja Tamlinkin liiketoimintajohtaja Jukka Matikainen.

Kaksi vuotta sitten Kampusklubi käynnistyi nykyisenlaisena konseptinaan – yliopiston rajapinnassa toimivana yrityksille suunnattuna kerhona. Klubia valmisteltiin huolellisesti ja lopulta se pyörähti käyntiin 1.1.2021. Tuossa vaiheessa jäseniä oli vain kourallinen – sekä isoja että pk-yrityksiä. Tällä hetkellä jäsenyrityksiä on kaikkiaan 18, joista kolme on startuppeja. Koronapandemia jarrutti vielä alussa hieman vauhtia, mutta klubin toimintaa kehitettiin silti hidastuksista lannistumatta. Tamlink operoi Kampusklubia tiiviissä yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) kanssa.

Mitä Kampusklubi tekee nyt?  Jos yrityksellä on tahtotila aloittaa tai kehittää yhteistyötä Tampereen korkeakouluyhteisössä, Kampusklubi toimii matalan kynnyksen väylänä. Tavoitteena on luonteva ja pitkäjänteinen yhteistyö. Keskiössä ovat

  • konkreettinen tekeminen

  • uusien hankkeiden ja yhteistyöprojektien synnyttäminen

  • verkottuminen

  • samoista aiheista kiinnostuneiden kohtaaminen

  • tiedon jakaminen sekä osaamisen kehittäminen.


Klubin puitteissa jäsenyritykset sekä korkeakouluyhteisön väki pääsevät osallistumaan yhteisön tarpeita ajatellen luotuun toimintaan ja tapahtumiin. Jäsenyritykset voivat lisäksi käyttää Tampereen yliopiston kampusten tiloja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä luoda asiantuntijaverkostoja ja hyödyntää valikoituja yliopistopalveluja keskitetysti niin sanotusti ”yhden luukun kautta”.

Tutkijoille Kampusklubi avaa uusia mahdollisuuksia tuoda osaamisensa yritysten tietoon ja hyödynnettäväksi. Yhdistämällä yritysten tarpeita tarjolla olevaan tutkimusosaamiseen luodaan uusia alkuja yhteistyöhankkeille ja pitkäjänteiselle yhteistyölle - joskus jo yhdessäkin työpajassa voidaan keksiä uusia ratkaisuja yritysten haasteisiin. Opiskelijoille tarjoamme klubitoiminnan kautta tilaisuuksia päästä tutustumaan alueen yrityksiin, heidän osaamiseensa ja tarjoamiinsa mahdollisuuksiin sekä luomaan omaa verkostoa. Klubin tavoitteena on tehdä yritysyhteistyöstä luontevaa ja helposti lähestyttävää, mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opiskeluja. Tuemme urapolkujen rakentamista, osaamisen kehittymistä sekä työllistymistä kullekin yksilölle sopivaan tehtävään ja yritykseen. Olemme tunnistaneet tuen tarjoamisen erityisen tärkeäksi alueen kv-osaajien näkökulmasta, jotta heillä olisi paremmat edellytykset työllistyä Suomeen sekä Tampereen alueelle.


Mistä olemme saaneet kiitosta? 

Toiminnassa kiitosta ovat saaneet etenkin tapahtumajärjestelytuki, saadun palvelun nopeus, toimivat ja monipuoliset tilaratkaisut, sekä tekemämme työ alueen yliopisto-yritysyhteistyön merkityksen korostamiseksi ja kehittämiseksi.

Kampusklubin toiminnan kautta niin yritykset kuin Tampereen yliopistokin ovat voineet kokeilla erilaisia toimintamuotoja ja tapahtumakonsepteja kampuksilla ketterästi.

Jäsenet pitävät klubiyhteisöä tärkeänä keskusteluväylänä korkeakouluyhteisön asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa. Vain yhdessä toimimalla ja kehittymällä voidaan taata osaavat tekijät nyt ja tulevaisuudessa sekä osaamisen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi.


Mitä palveluitamme yritykset eniten hyödyntävät? 

Jokaisella jäsenellämme on omia tarpeitaan, joita pyrimme kuuntelemaan yhteistä toimintaa suunniteltaessa. Tarpeisiin reagoidaan myös yritys- ja tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti tuemme ja etsimme ratkaisuja asiassa kuin asiassa, kunhan se liittyy korkeakouluyhteisön sisällä tapahtuvaan toimintaan tai yhteistyöhön.

Jäsenyritykset hyödyntävät joustavia tilaratkaisuja ja järjestävät Kampusklubin tuella erilaisia yhteisölle suunnattuja ja yhteistyötä aktivoivia tapahtumia. Klubin viestintäpalvelua ja -kanavia hyödynnetään aktiivisesti. Jäsenet osallistuvat lisäksi kiitettävällä panostuksella yhteisön yhteiseen toimintaan kuten tapahtumiin, workshopeihin, mentorointiin ja jäsenkokouksiin.

Toimintaan osallistumalla niin pienet kuin suuretkin yritykset saavat äänensä kuuluviin samalta viivalta, ja tulevat korkeakouluyhteisössä tutuiksi ja helpommin lähestyttäviksi.

Tapahtumat Kampusklubissa

Vaikka Kampusklubi ei olekaan varsinainen tapahtumatuottaja, ovat erilaisten verkostoitumistilaisuuksien sekä teknologioita, tiedettä ja tutkimusta käsittelevien, ja yhteistyötä sekä innovaatioita edistävien tapahtumien järjestäminen olennainen osa toimintaa. Kampusklubin puitteissa ja tukemana kampuksilla ja Nokia Arenalla sijaitsevassa korkeakouluyhteisön Paidia-tapahtumatilassa onkin järjestetty parin vuoden aikana yli 50 tapahtumaa ja tilaisuutta!

Järjestimme viime keväänä muun muassa Rekryrovio-paneelikeskustelut, joissa jäsenyritysten edustajat keskustelivat opiskelijoiden kanssa työllistymisessä ja rekrytoinneissa mieltä askarruttavista aiheista. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä yliopiston Yrityslähettiläiden sekä ylioppilaskunta TREY:n kanssa opiskelijavetoisesti. Teknologioita, tutkimusosaamista sekä jäsenyritysten case-esimerkkejä puolestaan esiteltiin AI Morning -verkostoitumistapahtumassa, jossa yhteistyökumppaninamme oli Business Tampereen vetämä Tampere AI -ekosysteemi.

Jäsenyrityksemme Vertex Systemsin aloitteesta meillä oli ilo olla mukana järjestämässä valtakunnallista Matemaattisten aineiden kouluopetuksen seminaaria, joka päivän aikana kokosi vaikuttavan kattauksen ajankohtaisia aiheita, asiantuntijoita, opettajia, tutkijoita, päättäjiä ja koululaisia. Tapahtuma järjestettiin MAOL ry, MAL ry toimesta yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Kampusklubin kanssa, LUMA-keskuksen sponsoreiden tuella.

Kampusklubin järjestämiin tapahtumiin ovat aina tervetulleita jäsenyritykset ja korkeakouluyhteisön väki. Kampusklubin tapahtumissa konseptit ja sisällöt on mietitty yritysten sekä korkeakouluyhteisön näkökulmista tarpeellisiksi. Silloin tällöin klubi avaa ovensa myös laajemmalle yleisölle, ja meitä kannattaakin seurata sosiaalisen median kanavissamme, etenkin LinkedInissä ja Instagramissa.

Lähdemme mielellämme tekemään yhteistyötä sopivien tilaisuuksien tullen, ja meille voi ehdottaa aiheita ja teemoja. Olethan meihin rohkeasti yhteydessä!
Elina Tiainen

Kampusklubi Coordinator

+358 40 550 3767


98 katselukertaa

Comments


bottom of page